اسید شویی دیگ بخار

اسید شویی دیگ بخار

اسید شویی دیگ بخار

اسید شویی دیگ بخار به عنوان یکی از مراحل نگهداری این سیستم ها به شمار می رود. این مطلب جهت آموزش اسید شویی دیگ بخار و قلیایی شویی بهتر دیگ های بخار و آبگرم ارائه شده است.

با توجه به اینکه اسید شویی دیگ بخار  کار بسیار خطرناکی است پیشنهاد می گردد:

 • زود دست به این کار نزنید
 • زمانی را برای مشاوره با شرکتهای معتبر در این شاخه لحاظ نمایید.

جهت شروع عمل اسید شویی یا قلیایی شویی نیاز به فردی می باشد که در آیتم های زیر صاحب نظر باشد:

 1. در مسائل شیمیایی دیگ
 2. و هم در مورد  اطلاعات فنی و ساختاریدستگاهی که اسید شویی باید شود.

 

شستشوی شیمیایی دیگ بخار به سه منظور انجام می گردد:

 • شستشوی شیمیای قبل از راه اندازی اولیه ی دیگ بخار برای دیگهایی که نو هستند به منظور:
  • تمیز کردن روغن,گریس و سایر ذرات به جای مانده در زمان  ساخت می باشد
  • جهت یک جوشش قلیایی:که ترکیبی ازسودسوزاور – کربنات کلسیم و تری سدیم فسفات در ترکیبات معین
 • اسید شویی دیگ بخار بعد از راه اندازی و به علت رسوب بستن دیگ بخار انجام میشود:
  • مواد تشکیل دهندهء آن اسید کلریدرک و ترکیبات اضافه شده به آن که این مواد باعث میشوند آسیبی به فلز نرسد و مراحل اسید شویی بهتر انجام گردد.
 • شستشوی شیمیای قسمت دود:
  • که شستشو قلیایی است و بعد از راه اندازی دیگ بخار برای از بین بردن ترکیبات اسیدی سوختهای مایع در قسمتهای دود دیگ انجام میشود.

سوختهای مایع ترکیبی از گوگرد دارند که در خروجی دود از دیگ باعث خورندگی خطرناک دیگ بخار میگردند.

برای اسید شویی دیگ نیاز به مواد زیر داریم:

 • کربنات سدیم
 • فسفات تری سدیک
 • دترژان بدون کف
 • نیترات سدیم
 • اسید کلرئیدریک
 • ماده خیساننده
 • آمونیم بی فلوراید
 • باز دارنده اسید

کنترل اسید شویی:

برای کنترل اسید شویی وبرای جلوگیری از خوردگی بیش از حد در بویلر نیاز به آزمایش ترکیبات اسید خواهیم داشت.  اسید کلرئیدریک به عنوان اسید پایه دیسکلر با مواد بازدارنده اضافه میگردد ولی دیسکلر تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل شده حدود ( ۲۰ ppm ) خوردگی ایجاد میکند. بنابراین ما اسید شویی بدون خوردگی نخواهیم داشت.

بهتر است که آب دیگ را به درستی طبق شرایط استاندارد نگهداری کنیم تا نیاز به اسید شویی نداشته باشیم.

برای اسید شویی دیگ بخار بهتر است موارد زیر رعایت گردد:

 • دیسکلر از شرکت های معتبر تهیه شود
 • اسید در گالن های پلمب شده باشد.
 • در موقع خرید درصد اسید وترکیبات آن درخواست شود.
 • زمان تولید، شرایط نگهداری درخواست شود.

 

لطفا جهت مشاوره فنی و مالی با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.