مخزن کندانس

مخزن کندانس

مخزن کندانس

در موتورخانه بخار برای جمع آوری و ذخیره آب برگشتی حاصل از تقطیر از مخزن کندانس استفاده می گردد . لذا منبع کندانس را می توان منبع ذخیره بویلر بخار در هنگام قطع احتمالی آب نیز فرض کرد . بدلیل اینکه آب کندانس برگشتی دارای فشار می باشد لذا لازم است پیش از هر چیز آب تحت فشار وارد مخزنی به نام مخزن کندانس گردد و فشار آن به حداقل میزان تقلیل برسد. مخازن کندانس در چاله ای که به چاله کندانس معرف است و در سطحی پایین تر از تمامی تجهیزات موتورخانه نصب می گردد تا به روش ثقلی بتوان کندانس جمع آوری شده از تله های بخار را جمع آوری نمود.کندانس جمع آوری شده در منبع کندانس باید توسط پمپ به دی اریتور منتقل گردد .

 

لطفا جهت انتخاب مدل مناسب و بهینه با واحد فروش هماهنگ نمایید.