مخزن بلودان

مخزن بلودان

مخزن بلودان

ذرات معلق درداخل آب بویلرتا زمانیکه تلاطم آب در داخل دیگ بخار وجود داشته باشد به صورت مخلوط وجود دارند.ولی به محض توقف در تلاطم وآشفتگی آب،به سمت پایین بویلر می افتد.در صورتیکه این ذرات تخلیه نشوند،با مرور زمان بر روی هم انباشته شده وعلاوه بر کاهش انتقال حرارت لوله های بویلر ممکن است موجب ازدیاد دمای بیش از حد لوله ها وسوراخ شدن آنها نیز گردند.

روش مناسب جهت تخلیه این ذرات لجن مانند استفاده از باز نمودن سریع و کوتاه شیر تخلیه بزرگ در زیر دیگ است.با توقف تخلیه، لجن مجددا شکل گرفته و در بلودان بعدی به مقدار بیشتری تخلیه می شود.

به همین علت بلودان۴ثانیه ای بمدت هر۸ساعت یک بار،ازبلودان۱۲ ثانیه ای به مدت هر۲۴ساعت (یک روز)موثرتر و مناسب تر است.

بلودان خروجی می تواند به سمت چاله بتونی بلودان در زیر زمین هدایت شده ویا به مخزن بلودان فلزی بر روی زمین تخلیه شود.اندازه مخزن با توجه به میزان گذر آب بلودان ومقدار بخار فلاش ورودی به مخزن در زمان باز شدن شیرمحاسبه می شود.

 

 

لطفا جهت انتخاب مدل مناسب و بهینه با واحد فروش هماهنگ نمایید.