روشهای افزایش عمر قطعات بویلر

روشهای افزایش عمر قطعات بویلر

روشهای افزایش عمر قطعات بویلر

یکی از روشهای مطمئن در صرفه جویی هزینه های بویلر، فرآیند افزایش عمر قطعات بویلر شامل لوله ها و کوره و …. می باشد. با وجود این روش و کنترل آن، از یک سو زوال قطعات که باعث خروج واحد از مدار و ضررهای شدید می شوند به تعویق می افتد و از سوی دیگر عمر واحد افزایش می یابد و این خود به معنی درآمد بیشتر است.

با توجه به عوامل موثر به عمر بویلرها برخی غیرقابل کنترل هستند (مثل دمای محیط یا رطوبت نسبی هوا) و برخی قابل کنترلند مثل کیفیت سوخت،عوامل نگهداری و بهره برداری. آمارهای منتشر شده توسط وزارت نیرو نشان می دهد خروجهای اضطراری ناشی از زوالهای اجزا بویلرها، بیشترین سهم را در انرژی هدر رفته ناشی از توقف واحدها داشته است.

مهمترین عوامل موثر در افزایش عمر لوله های بویلر:

 • تعمیرات میان دوره ای و اساسی بویلرها
 • آنالیز ماهانه گاز مصرفی و انطباق آن با آنالیز استاندارد گاز
 • تست مشعلهای بویلر در تعمیرات اساسی شامل:

تنظیم طول شعله، کنترل احتراق، دمای گاز، زوایه پخش شدن شعله و…

 • نصب سیستم اندازه گیری دقیق دما در ری هیت سرد و گرم
 • جلوگیری از تولید واحد در شرایط بالا بودن شاخصهای آب تغذیه
 • آموزش پرسنل بهره برداری بویلرها و سیستم موتورخانه
 • اسید شویی و قلیاشویی لوله ها در هراورهال
 • آنالیز زوال لوله های تخریب شده و تعیین مهمترین مکانیزمهای تخریب
 • کالیبراسیون و بازرسی از ترموکوپلها
 • کنترل شیمیایی دقیق آب
 • کنترل ترکیب سوخت
 • بازرسی های دقیق غیرمخرب مانند ضخامت سنجی به منظور ارزیابی و تخمین عمر باقیمانده لوله ها
 • تست های مکانیکی مخرب (DT) به منظور ارزیابی و تخمین عمرباقیمانده لوله ها
 • تست رپلیکا برای هدرها و main steam به منظور تخمین عمر باقیمانده
 • استفاده از روشهای جدید NDT مثل EMAT برای کنترل دقیق تر وضعیت
 • تست جوشها و کنترل کیفیت آنها

لطفا جهت مشاوره تخصصی با واحد فنی هماهنگ نمایید.