دی اریتور

دی اریتور

 دی اریتور

اکسیژن دلیل اصلی خوردگی خطوط تغذیه، منابع ذخیره آب داغ، دیگ های بخار می باشد. در حالی که اگر این آب علاوه بر اکسیژن، دارای دی اکسید کربن، نیز باشد آنگاه PH آب کاهش یافته و خاصیت اسیدی به آب داده می شود، اين دستگاه جهت جدا كردن اکسیژن و دی اکسید کربن از آب ورودي به دیگ بخار مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين دماي آب ورودي به ديگ بخار را در حدود ۹۵ درجه سانتي گراد توسط بخشی از بخار دیگ، متناسب با ظرفیت دی اریتور، میزان کندانس برگشتی و آب تغذیه جایگزین شده،ثابت نگه می دارد كه باعث افزايش راندمان ديگ بخار خواهد شد.

طراحی و ساخت این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 می باشد.

 

لطفا جهت انتخاب مدل مناسب و بهینه با واحد فروش هماهنگ نمایید.