خط مشی

شرکت فنی و مهندسی پارس استیم در زمینه طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه‌اندازی انواع بویلر و تجهیزات در بخش‌های صنعتی و ساختمانی فعالیت می‌نماید.در حال حاضر شركت در مرحله‌اي قرار دارد كه نیاز به نفوذ در بازارهاي جديد را امري اجتناب‌ ناپذير می داند.

لازم است تا همه بخشهای شركت در راستای محورهای زیر فعال گردند:

  • تنوع و افزايش سطح كيفي محصولات و خدمات
  • رسیدن به بازارهاي هدف و ایجاد ارتباط گسترده با مشتريان
  • بکارگیری نیروی موثر جهت بالا بردن راندمان و بهره وری خدمات و محصولات

شرکت در راستای تبعیت از قوانین و سایر الزامات فنی، کیفی، زیست محیطی، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و انرژی ضمن تعهد به بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و جراحات و بیماری های ناشی از فعالیتهای خود،خطی مشی شرکت را به صورت موارد زیر تعیین می نماید:

  • ارایه محصولات و خدمات مطابق با خواسته های مشتریان درچارچوب زمانی و کیفی تعیین شده
  • بکار بردن تجهیزات و مواد اولیه مناسب
  • افزایش توان و ارتقای سطح فنی پرسنل
  • توسعه ارتباطات با مشتریان
  • بکار بردن سيستم‌هاي مديريتي و فناوريهای نوين
  • بالا بردن سطح خدمات
  • پیشبرد محیط کاری در راستای طراوت و شادابی

 

از همکاران خواستارم تمامی تلاش خود را در جهت پیشبرد این اهداف بکار برده و با ارائه گزارشات دوره ای، اینجانب را در راستای عملکرد مناسب یاری نمایند.